Děkujeme za roční důvěru i pozitivní hodnocení naší služby

172
klientů
79  let
věkový průměr
3000
jízd
14000
kilometrů
Možná se stejně jako my ptáte:

PROČ A S JAKÝM CÍLEM?
Chceme:

 • pomoci lidem žít aktivně bez ohledu na svůj věk, tedy i ve stáří
 • pomoci překonat všechny vzdálenosti, které lidem brání v plnohodnotném životě
 • aby nikdo nemusel rezignovat na svá přání a touhy se slovy "ale já se tam přece nedostanu"
 • pomoci udržovat kontakty, předcházet odcizení a izolaci v osamocení
 • doplnit spektrum služeb pro zajištění dopravní obslužnosti lidí znevýhodněných

telefonní číslo pro objednání přepravy: 736 444 664

Myslíme EKO

Aby nám SeniorTAXI ve městě nezhoršovalo životní prostředí a jeho náklady byly provozně udržitelné, pořídili jsme automobil s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).

Jezdíme díky finanční podpoře Města Zábřeh

Děkujeme Městu Zábřeh za podporu v podobě dotace z rozpočtu na pořízení automobilu pro službu SeniorTAXI.

RYCHLE, BEZPEČNĚ, KOMFORTNĚ, LEVNĚ

Zavezeme Vás všude tam, kam už Vás nohy nemohou donést

za zdravím

 • ordinace praktických lékařů
 • ordinace stomatologické péče
 • poliklinika
 • odborní lékaři
 • rehabilitace
 • lékárny

pro zajištění péče a dopomoci

k poskytovatelům sociálních služeb na jednání o zavedení péče nebo rozšíření potřebné dopomoci

 • Charita Zábřeh
 • Interna Zábřeh s.r.o.
 • Alzheimercentrum

za delšími cestami

k navazujícím nebo přípojným spojům

 • autobusové stanoviště a zastávky
 • vlakové nádraží
 • vlaková zastávka

za kulturou

 • kulturní dům
 • kino Retro
 • muzeum
 • Katolický dům
 • koncerty v ZUŠ

za sportem

 • akce pro seniory - olympiáda
 • cvičební prvky pro seniory na hřišti
 • krytý bazén
 • městský stadion

k vyřízení potřebného

na místní úřady a instituce

 • městský úřad
 • úřad práce
 • česká pošta

na malé i velké nákupy

 • do supermarketů za akčními nabídkami
 • do obchodů
 • do provozoven služeb - kadeřník, pedikůra

 

za poznáním, zábavou i sdílením

 • na vzdělávací a volnočasové aktivity
 • přednášky, besedy, semináře
 • setkání a akce klubu seniorů
 • knihovna

za vírou, přáteli i vzpomínkou

 • kostely, kaple a modlitebny
 • hřbitovy
 • společenství a komunity, sbory
 • návštěvy domácností přátel, blízkých, kamarádů

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Služba je určena pro obyvatele města Zábřeh a spravovaných částí

Klient přepravy musí být buď přímo občanem (stačí, že zde aktuálně žije, přihlášení k trvalému pobytu není nutné) města Zábřeh nebo obyvatelem některé ze zdejších městských částí: Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a Václavov.

Přeprava je určena jen pro seniory 65+ a handicapované

Podmínkou pro využití služby SeniorTAXI je to, že senior má aktuálně alespoň 65 let věku. Tato podmínka stáří ale není sama o sobě dostačující: je nutné, aby si senior navíc ze zdravotních nebo sociálních důvodů nebyl schopný zajistit svou přepravu jinak. Chceme předcházet zbytečnému využívání této dopomoci lidmi, kteří ji ještě nepotřebují a zbytečně by jim škodila - rychlejší ztráta soběstačnosti, mobility, pohyblivosti apod.

Dalšími potenciálními žadateli, kteří se automaticky stanou zákazníky SeniorTAXI jsou - již bez ohledu na své stáří - lidé s postižením, kteří jsou držiteli mimořádných výhod 1. - 3. stupně: vlastní a jsou schopni se prokázat průkazy TP, ZTP a ZTP/P.

Komu naopak přeprava určena není?

Přeprava službou SeniorTAXI naopak NENÍ URČENA:

 • seniorům 65+ věku, kteří se těší dobrému zdraví a jsou schopni si své pochůzky po městě zajistit vlastními silami nebo za pomoci blízkých či MHD
 • pro lidi bez dopomoci nezpůsobilé samostatného pohybu; pro lidi, kteří potřebují vyšší míru podpory při doprovodu, ani pro lidi upoutané na invalidní vozík – pro tyto uživatele jsou v regionu Charitou Zábřeh poskytovány sociální služby s možností zajištění potřebné asistence i individuální přepravy v adekvátně upraveném automobilu
Přeprava probíhá jen v rámci lokalit města Zábřeh a spravovaných částí

Služba je nyní opravdu určena jen na přepravu v rámci území města Zábřeh, a do/z městských částí Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov. Předpokládáme, že jednou nástupní nebo výstupní stanicí velmi často bude adresa domácnosti klienta a tou druhou některé z definovaných oprávněných významných míst - dle seznamu výše.

Uvidíme, jaký bude budoucí zájem o rozšíření přepravy i jinam, mimo území našeho města ...

Požadovaný termín přepravy je nutné si domluvit dopředu

Objednání přepravy je doporučené uskutečnit alespoň 1 pracovní den dopředu a to telefonicky na mobilu 736 444 664 nebo emailu: seniortaxi@charitazabreh.cz. Volná kapacita přepravy je organizována tak, že v případě kolize zájmu mají přednost:

 1. ti, kdo jsou zváni na pevné termíny (např. vyšetření u lékaře)
 2. dříve objednaní zájemci
 3. ostatní, neakutní a pozdější objednávky
Mohu přepravu využít neomezeně často?

Aby se dostalo na všechny zájemce, je možnost využití služby SeniorTaxi jedním klientem omezena a zatím stanovena na maximálně 8 přeprav v kalendářním měsíci.

ZPOPLATNĚNÍ, CENA

Klient neplatí plnou cenu, ale jen dotovanou paušální částku, kterou na náklady provozu přispívá.
Účtovanou částku klient platí v hotovosti ihned při nástupu do vozidla nebo po ukončení cesty. Na provedenou úhradu a přijatou částku je mu řidičem vydána pokladní stvrzenka
V případě potřeby úhrady parkovného v místě jednání, je tato částka v plné výši placena přepravovaným klientem služby SeniorTaxi.

PŘEPRAVA

30,- Kč

Paušální úhrada za přistavení vozidla a následné uskutečnění jednosměrné jízdy a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

Jedna společně přepravovaná osoba, konající klientovi doprovod, má spolujízdu zdarma, každá další platí také paušální poplatek 30 Kč.

ČEKACÍ DOBA

0 Kč

Doba čekání v místě jednání klienta do 15 minut není nijak zpoplatněna, je zdarma.


Při protáhnutí této doby a blokaci auta na dobu delší než 15 minut, je každých dalších započatých 15 minut čekání zpoplatněno částkou:

30 Kč

STORNO POPLATEK

V případě předem nezrušené a neodhlášené přepravy (kromě vážných důvodů např. náhlé hospitalizace) a zbytečného, marného přistavení vozidla SeniorTAXI k přepravě, která se neuskuteční, má právo provozovatel účtovat klientovi tzv. storno poplatek ve výši:

30 Kč

POSTUP PRO ZÁJEMCE O PŘEPRAVU

 • V prvním kroku si zkontroluji, jestli se mne vůbec možnost poskytnutí přepravy službou SeniorTaxi týká. Musí být současně splněny níže uvedené body:
  1. bydlím v Zábřehu nebo spravovaných částech Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov
  2. potřebuji si zajistit přepravu v rámci výše uvedených lokalit, nepotřebuji cestovat do okresního nebo krajského města
  3. jsem BUĎ senior ve věku 65 let a více a jsem již natolik nesoběstačný, že se pro své zdravotní problémy či sníženou schopnost pohybu, nejsem objektivně schopen sám dostat tam, kam potřebuji
  4. NEBO jsem osobou se zdravotním postižením, držitelem průkazů mimořádných výhod 1.-3. stupně TP, ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk
  5. splňuji alespoň jeden z předchozích bodů, a současně moje potřeba dopomoci není zase tak vysoká, že bych se nebyl schopný pohybovat sám bez asistence sociální služby, nebo byla potřeba přeprava speciálním automobilem s upravenou sedačkou, kotvením pro invalidní vozík, apod.
 • Druhým krokem je seznámení se s přepravními podmínkami pdf Přepravní řád SeniorTAXI (686 KB) a pokud s nimi souhlasíte, tak následné vyplnění a podání ŽÁDOSTI o poskytování služby SeniorTAXI Zábřeh.
  K uvedenému slouží tento formulář pdf Žádost o poskytnutí služby SeniorTAXI (525 KB) , který si můžete stáhnout a kompletně ve všech otázkách vyplnit, opatřit svým podpisem, připojit k němu svou fotku (jakéhokoliv průkazového formátu) a zaslat/doručit nám vše uvedené na adresu: Charita Zábřeh, SeniorTaxi, Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh.
  Případně nás po telefonické rezervaci termínu můžete navštívit v kontaktním místě Žižkova 6/17, kde s Vámi ŽÁDOST vyplníme a pokud žádnou fotku nemáte, tak Vám ji zde i bezplatně zhotovíme.
 • Vaše žádost je obratem posouzena a pokud jste uvedli všechny potřebné údaje a splňujete podmínky pro zavedení služby, je Vám k podpisu připravena SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SENIORTAXI. S jejími ustanoveními se lze dopředu seznámit v tomto vzoru pdf Rámcová smlouva SeniorTAXI (554 KB) .
  Současně s jejím potvrzením Vám vydáme i PRŮKAZKU, která Vás opravňuje k objednávání a využívání přepravy.
  SMLOUVA je uzavřena na dobu neurčitou, PRŮKAZKA je platná na dobu jednoho roku, pokud má klient zájem v užívání přepravy vozidlem SeniorTaxi pokračovat, její platnost lze na další rok prodloužit.
 • Zájemce se stal klientem služby a na základě RÁMCOVÉ SMLOUVY si může podle svých potřeb a v souladu s podmínkami služby telefonicky: 736 444 664 nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. objednávat dílčí přepravu. Během ní musí dodržovat Přepravní řád, základní pravidla slušnosti.
 • K ukončení poskytování přepravy službou SeniorTaxi může dojít vypršením SMLOUVY - pokud vyprší platnost PRŮKAZU a není již na další období prodloužen, je k tomuto datu automaticky ukončena i SMLOUVA.
  K ukončení poskytování služby dochází také při úmrtí klienta, nebo v okamžiku, kdy již z důvodu stáří nebo zhoršeného zdravotního stavu potřebuje hlubší a častější dopomoc a přeprava typu SeniorTAXI mu už nedostačuje.
  Ve všech takových případech je potřeba vrátit klientský PRŮKAZ provozovateli.
  Ze strany provozovatele dochází k ukončení poskytování služby s 1 měsíční výpovědní dobou v případě jeho zániku, nebo při rozhodnutí o organizační změně a zrušení služby přepravy SeniorTAXI.
  Poskytovatel také může jednostranně službu ukončit bez výpovědní doby při opakovaném porušování podmínek přepravního řádu klientem: neuhrazení účtované ceny, nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nástup jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, poškozování nebo znečišťování vozidla, nerespektování zákazu konzumace potravin, obtěžování nevhodným chováním (vulgární, agresivní, ...).

Zastavte se za námi do kanceláře kontaktního místa

Každý pracovní den ...

... nás můžete kontaktovat v kanceláři služby SeniorTAXI Zábřeh: Žižkova 6/17, Zábřeh.

Rádi Vám zde sdělíme podmínky přepravy, přijmeme nebo s Vámi vyplníme ŽÁDOST o zavedení služby. Jsme schopni Vás u nás i bezplatně VYFOTIT na průkazku pro případ, že žádnou vhodnou u sebe nemáte.

Termín návštěvy si prosím dopředu telefonicky domluvte, ať nejsme vyjetí v terénu!

Pokud telefon jen zvoní a nikdo jej nezvedá, prosím vydržte, zrovna jsme na cestách a jakmile to bude možné a bezpečné, určitě Vám zavoláme na zmeškaný hovor zpátky. Děkujeme za pochopení i trpělivost.

NAŠE PROVOZNÍ DOBA, VE KTERÉ JSME TU PRO VÁS:

 • PŘEPRAVA: všední dny PO-PÁ
  7:00 – 15:30
 • PŘEPRAVA: víkendy a svátky
  jen výjimečně, dle možností
 • OBJEDNÁVKY A REZERVACE PŘEPRAVY: všední dny PO-PÁ
  7:00 - 15:30
 • REGISTRACE NOVÝCH KLIENTŮ (kancelář): všední dny PO-PÁ
  11:00 - 13:00

Kde najdete naše kontaktní místo?